Chính sách và Quy định chung

  1. Chính sách & Quy định chung
  • Cửa hàng hoa 1989Florist – Kiốt 14 tòa nhà sông Hồng , số 165 phố Thái Hà , P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.HN là chủ sở hữu website https://florist1989.com sau đây gọi tắt là 1989Florist
  • Tất cả thông tin trên website gồm bài viết, hình ảnh, thiết kế quy trình được giữ bản quyền của Cửa hàng hoa 1989Florist, nghiêm cấm các hành vi sao chép và chia sẻ với mục đích kinh doanh..
  • Cá nhân hoặc tổ chức thực hiện việc đặt mua hàng trực tuyến qua trang web thuộc sở hữu của cửa hàng là: https://florist1989.com , trang web thương mại điện tử, hoặc đặt hàng qua điện thoại sau đây gọi là  Khách hàng”.
  • Khách hàng sau khi mua hàng sẽ được gọi làKhách mua hàng”. Khách mua hàng sẽ được hiểu chấp nhận quyền và nghĩa vụ của khách hàng.

    Mọi yêu cầu đặt mua hàng trên trang web :
    https://florist1989.com   hoặc qua các công cụ hỗ trợ (điện thoại, yahoo, skype,…) đều được hiểu là khách hàng đã hiểu và chấp nhận các điều khoản qui định trong “ Các Điều Khoản Mua Hàng “. Sự hiểu và chấp nhận các điều khoản này không cần thiết phải có chữ ký tay của khách hàng
  • Khách hàng có thể truy cập nội dung “ Các Điều Khoản Mua Hàng ” bất cứ lúc nào trên trang web. Các điều khoản có trong “ Các Điều Khoản Mua Hàng “ này sẽ được áp dụng trong trường hợp có bất kỳ nội dung hoặc văn bản mâu thuẫn


Thông tin của khách hàng khi đăng ký sẽ được nhân viên của chúng tôi liên hệ lại để đảm bảo mọi thông tin của khách hàng là chính xác. Các thông tin này sẽ được sử dụng như các yếu tố cần thiết để thực hiện việc mua hàng.Chúng tôi giữ quyền thay đổi nội dung “ Các Điều Khoản Mua Hàng “ bất kỳ lúc nào. Điều khoản được áp dụng sẽ là những điều khoản được qui định tại thời điểm thực hiện việc mua hàng. Khách mua hàng nên in và lưu giữ những qui định này.